Links

Disclaimer: deze links verwijzen naar websites die geen onderdeel uitmaken van deze website. Van Boven & Van der Bruggen kan dan ook niet instaan voor de juistheid van de op deze sites vermelde informatie. Raadpleeg bij vragen altijd een professional.

 
www.juridisch.com algemene juridische informatie voor niet juristen
www.curatoren.nl informatie over faillissementen
www.overheid.nl informatie van de Rijksoverheid
www.postbus51.nl informatie van de Rijksoverheid
www.rechtspraak.nl informatie over rechtspraak in Nederland
www.viadicte.nl kwaliteitskeurmerk voor advocaten